VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

webového portálu www.jidlosec.cz

se sídlem: Sídl. 9.května 317, 538 07, Seč, identifikační číslo: 08564337 zapsané v obchodním rejstříku.

Adresa provozovny: Hotel Seč, Chrudimská 235, 538 07, Seč

1. www.jidlosec.cz je online služba umožňující zákazníkům objednat produkty Hotelu Seč bez nutnosti asistence obsluhy restaurace a to prostřednictvím webové stránky www.jidlosec.cz.

2. Zákazník provede objednávku produktů Hotelu Seč prostřednictvím stránky www.jidlosec.cz. samostatně. Platba je možná prostřednictvím platební brány společnosti Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nebo hotově při převzetí na adrese provozovny.

3. Prostřednictvím www.jidlosec.cz je možné objednat pouze produkty aktuálně se zobrazující v nabídce za ceny tam uvedené.

4. V rámci vytváření objednávky zákazník vybere čas, na kdy má být objednávka připravena k vyzvednutí. Objednávka bude na základě výběru zákazníka příslušně připravena. Přesný čas odběru záleži od vytížení provozu.

5.1. Placení objednávky přes platební bránu: 5.2. Placení objednávky hotově: 6. Přehled alergenů obsažených v jednotlivých produktech je uveden u jednotlivých jídel.

7. Po zaplacení objednávky zákazník obdrží formou sms potvrzení o přijetí objednávky. Informaci, že objednávka je připravena k vyzvednutí obdrží zákazník formou sms.

8. V případě, že si zákazník objednávku nevyzvedne nejpozději 30 minut po zvoleném čase, objednávka je automaticky zlikvidována a uhrazenou částku není možné vrátit.

9. V případě jakýchkoli technických problémů s vytvářením objednávky (produkty nelze objednat, nelze nastavit počet kusů apod.), platbou nebo v případě jiných technických problémů volejte tel. 602 682 940

10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto všeobecné podmínky.

13. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné dnem 25. 3. 2021